Заява про екологічні наслідки будівництва обласної автомобільної дороги загального користування місцевого значення  О 070101 Берегове – Дийда – В.Бийгань – Гут км 9+200 –  км 18+600 Закарпатської області.

Мета планованої діяльності та шляхи її здійснення.

Планована діяльність передбачає капітальний ремонт обласної автомобільної дороги загального користування місцевого О 070101 Берегове – Дийда – В.Бийгань – Гут км 9+200 –  км 18+600 Закарпатської області. Будівництво транспортної розв’язки розглядається як захід забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки в районі проходження траси автомобільної дороги О 070101 Берегове – Дийда – В.Бийгань – Гут км 9+200 –  км 18+600.

Проект передбачає капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги і приведення її параметрів до 4 категорії: тип дорожнього одягу – капітальний, покриття –асфальтобетонна суміш ТИП А марка ІІ, кількість смуг руху – 2 шт., ширина проїзної частини – від 5,5 м до 6,2 м, ширина укріпленого узбіччя – 1,0х2 м, ширина неукріпленого узбіччя – 1,0х2 м, розрахункова швидкість руху – 90 км/год.

Будівництво обласної автомобільної дороги загального користування місцевого значення  буде здійснюватись будівельними організаціями згідно з робочим проектом та у відповідності до вимог законодавчо-правових актів і нормативних документів України.

Фактори впливу на стан навколишнього природного середовища.

Джерелами потенційного впливу планованої діяльності на навколишнє середовище є: автомобільна дорога, як інженерна споруда (у тому числі шляхопровід та під’їзди до нього), транспортний рух, технологічні процеси будівництва і утримання дороги. Найсуттєвішим фактором впливу є рух транспортних засобів.

Відповідно до ДБН В.2.3-4:2007 та ВБН 2.3-218-007-98 планована діяльність (будівництво транспортної розв’язки) та проектований об’єкт (транспортна розв’язка на дорозі І категорії) належать до І екологічного класу.

При будівництві автомобільної дороги незначні негативні впливи будуть зазнавати геологічне середовище, повітряне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний світ. При експлуатації – повітряне середовище та ґрунти. Впливи на інші компоненти навколишнього природного середовища будуть мати опосередкований характер. Рівні очікуваних впливів і впровадження передбачених робочим проектом комплексних заходів щодо забезпечення норматичного стану навколишньго середовища та його безпеки виключає можливість виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.

Заходи здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів та нормативів.

Робочий проект будівництва розроблено у відповідності з чинними нормативними документами в галузях будівництва, охорони навколишнього природного середовища та у сфері охорони здоров’я і санітарно-епідеміологічного нагляду. Робочий проект включає комплексні (ресурсозберігаючі, відновлювальні, компенсаційні, охоронні та захисні) заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки.

Комплексні природоохоронні заходи впроваджуються генпідрядною організацією при проведенні будівельних робіт. Контроль за виконанням цих заходів покладено на замовника робіт (ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області»).

Перелік залишкових впливів

  • шумове забруднення від транспортних засобів;
  • забруднення атмосферного повітря викидами відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання транспортних засобів;
  • забруднення ґрунту сполуками свинцю, що входять до складу викидів відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання транспортних засобів;
  • забруднення ґрунту речовинами, що входять до складу протиожеледних матеріалів;
  • опосередковані впливи на біологічні та екологічні системи.

Вжиті заходи щодо інформування громадськості, шляхи здійснення

Інформування громадськості про плановану діяльність проводилось шляхом оприлюднення у засобах масової інформації «Заяви про наміри». Текст «Заяви про наміри» був розміщений на сайті Державної служби автомобільних доріг України (kiev.ukravtodor.gov.ua). Заяву про екологічні наслідки розповсюджено через сайт «Новини Закарпаття Інфо» https://zakarpatia.info/.

Зобов’язання замовника

Замовником робочого проекту є ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області». Замовник приймає на себе всі зобов’язання щодо здійснення проектних рішень.

Охорона навколишнього середовища при будівництві та експлуатації автомобільних доріг.

Із “Заявою про наміри” ознайомитись можна нижче.

Залишити відповідь